Zveme Vás na Podzimního Vrchaře – 4.9.2016 Hřebeč – Nižbor – Zdejcina – HřebečO podzimního krále vrchařů – 4. ročník – Hřebeč – Nižbor – Zdejcina – Hřebeč 2016
TypVyjížďka s průjezdy kontrolními body (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
PořadatelANO,ANO z.s. + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky z.s.
Termín konáníNeděle 04.09.2016
Místo prezentaceHřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas zahájení prezentace9:00 hodin
Čas ukončení prezentace9:45 hodin
Místo startuHřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas startu10:00 hodin
Místo cíleHřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Trasa vyjížďkyHřebeč – Poteplí (RZ1) – Nižbor – Stradonice -Zdejcina (RZ2) – Nižbor – Stradonice – Zdejcina (RZ3) – Nižbor – Chýňava (RZ4)
Celková délka pro kategorie A+B80 km/1900m – 4 měřené úseky do vrchu
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H80 km/1900m – 4 měřené úseky do vrchu
Výše startovného pro členy UAC150,-Kč při platbě předem do 25.8. – datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Vyjížďka je vypsána i pro příchozíAno
Výše startovného pro příchozí180,-Kč při platbě předem do 25.8. – datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
KategorieA, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
PříchozíAno (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Vyjížďka je povolena a uspořádánaZa plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci vyjížďkyÚčastníci se zavazují, že v průběhu vyjížďky budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se vyjížďka jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledkůHřebeč – Kulturní dům -Náměstí draha
Čas vyhlášení výsledků30 minut po stanoveném limitu pro ukončení vyjížďky
Vyhlášení1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozíchAno
Odkaz na webové stránkyOn-line registracehttp://vrchar.sportpomaha.org http://www.sportpomaha.org/registrace
Odkaz na mapu
Odkaz na profil
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během vyjížďky hlaste na kontaktní telefon ředitele uvedeného v propozicích.
Popis způsobu provedení vyjížďky a systém hodnocení:
Výsledky: Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.
Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který vyjížďku nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2016
 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu vyjížďky bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se vyjížďka jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Vyjížďka se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o vyjížďce. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek):
Všichni účastníci vyjížďky jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se vyjížďky přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci vyjížďky měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Pořadí:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních.
Pozor:
Závodníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.
Závodníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém měřeném úseku!!!
Předchozí Vrchaři – Archív 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice