Podpořte Vladimíra a Adélku!


Vladimír Veslo Vidím: "Rozhodl jsem se, že 21. 7. ujedu 1000 km na historickém kole.. Zároveň tím podpořím patnáctiletou Adélu Kosovou, která se narodila se spinální muskulární atrofií."Otevřít platební bránu v novém okně: ZDE

Ve prospěch ano, Ano z.s.  a jeho Projektů  “Sport pomáhá" a "Sen“ je podle ustanovení par. 4 odst. 1 zákona 4. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve znění pozdějších předpisů vyhlášena  veřejná sbírka osvědčená pod  S-MHMP/1828236/2014, číslo jednací 105880/2015 dne 22.1.2015.

Podle výše uvedeného osvědčení lze zasílat příspěvky na zvláštní bankovní účet č.2700713318/2010
Specifický symbol pro Adélku je 2107 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice