Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice

Typ závodu
Silniční závod - Benefiční akce
Veřejná sbírka - k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano
Pořadatel závodu
Sport pomáhá (ANO, ANO z.s. )
Ředitel závodu
Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu
602481465
E-mail na ředitele závodu
On-line Registrace
Termín konání závodu
Neděle 20.5.2018
Místo prezentace
Bratronice Restaurace Sokolovna - POZOR ZMĚNA MÍSTA
Čas zahájení prezentace
8.00 hodin
Čas ukončení prezentace
9.15 hodin
Místo startu závodu
Bratronice - POZOR ZMĚNA MÍSTA
Kategorie, časy startu závodu a délky tras
10:00 hodin – I. Balík – UAC kategorie A+B a kategorie "Masters" do 39 let = 5 okruhů = 108,5 km
10:10 hodin -  II. Balík - UAC kategorie C+D+E+J+Ž+H a kategorie "Masters" (40-59 let) = 4 okruhy = 86,8 km
10:15 hodin – III. Balík – samostatně kategorie „Masters“ (60-69 let) = 3 okruhy = 65,1 km + kategorie "Masters" (nad 70 let) = 2 okruhy = 43,4 km
Místo cíle závodu
Bratronice

Trasa závodu
Bratronice-Nižbor-Luby-Běleč -Bratronice 
Výše startovného pro členy UAC
250 Kč při platbě předem na www.sportpomaha.org/registrace do 14.5.2018  Na místě 350 Kč.
Závod je vypsán i pro příchozí
Ano
Výše startovného pro příchozí
280 Kč při platbě předem na úwww.sportpomaha.org/registrace do 14.5.2018 (do startovného je započítáno 30 Kč na denní odpovědnostní pojištění). Na místě 380 Kč + 100 Kč jako záloha na startovní číslo, která bude vrácena po skončení závodu v místě startu a cíle.
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Závod je povolen a uspořádán
Za plného provozu 
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků
Bratronice - Restaurace Sokolovna
Čas vyhlášení výsledků
30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení a bodování
1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž a H pokud má závodník licenci UAC a Masters, tak se mu výsledky z tohoto závodu započítávají do obou soutěží. Pouze v případě jezdců starších šedesát a více let se musí závodník rozhodnout, pro kterou soutěž bude bodovat. V případě, že chce bodovat do UAC zvolí start ve druhém balíku. Pokud chce bodovat pro Masters, zvolí start ve třetím balíku.
Zajištění občerstvení
Bratronice Restaurace Sokolovna a Restaurace u Saidlů s možností obědů, klobás, párků, piva, kávy a nealko nápojů
Odkaz na mapu závodu
Odkaz na profil závodu
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018
-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.
Jak postupovat v případě, že zapomenete na závod své startovní číslo (určeno pro členy UACu):
V případě, že zapomenete své startovní číslo UAC přidělené na letošní sezónu doma
tak v rámci prezentace neobdržíte „náhradní číslo“ určené pro příchozí jako tomu bylo doposud, ale bude Vám na místě připravena kopie Vašeho zapomenutého čísla. Její výrobu zajistí pořadatel závodu. Udělá to tak, že z bedny, kterou na svůj závod obdrží, vyndá příslušný kus „prázdného“ startovního čísla (žlutý nebo růžový podklad dle balíku). Na toto prázdné číslo (bude to pouze zádové startovní číslo z kusu látky v příslušné barvě = žlutá/růžová) napíše černým lihovým fixem startovní číslo „zapomětlivého“ člena UACu (číslo najde ve startovní listině). Toto „náhradní“ startovní číslo pak zapomětlivý člen UAC v závodě použije.


Mapa trasy závodu: