Bělečská časovka - Memoriál Vratislava Kubeše - 19.5.2018 - Propozice

Typ závodu
Časovka jednotlivců – Pohár Masters mistrovství UAC v časovce jednotlivců - Benefice
Veřejná sbírka - k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano
Pořadatel závodu
Sport pomáhá (ANO, ANO z.s. ) 
Ředitel závodu
Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu
602481465
E-mail na ředitele závodu
registrace@sportpomaha.org
Registrace
Termín konání závodu
Sobota 19.5.2018
Místo prezentace
Bratronice restaurace Sokolovna - POZOR ZMĚNA MÍSTA
Čas zahájení prezentace
9.00 hodin
Čas ukončení prezentace
10.15 hodin
Místo startu závodu
Bratronice
Čas startu závodu
10.30 hodin první závodník
Místo cíle závodu
Bratronice
Trasa závodu
Bratronice - Běleč – Lány (kruhový objezd) – Běleč - Bratronice
Celková délka pro všechny kategorie
27 km
Výše startovného - příspěvek do veřejné sbírky - pro členy UAC
190 Kč předem na http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2018/silnice/ POZOR - platí pro připsání na účet  nejpozději do 11.5.2018!! , 250,-Kč na místě
Závod je vypsán i pro příchozí
Ano
Výše startovného pro příchozí = POUZE přihlášení a platba na místě konání závodu
220 Kč předem na www.sportpomaha.org/registrace POZOR nejpozději do 11.5.2018!!  Na místě 280,-Kč (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) + 100,- Kč jako záloha na startovní číslo. Bude vrácena po skončení závodu v místě prezentace.
Kategorie
A, B, C, D, E, J, Ž, H a příchozí
Registrace
Do tohoto závodu je možné se registrovat předem. Tato registrace předem je určena pouze pro členy UAC. Ti tak mohou využít zvýhodněného startovného při registraci a platbě startovného předem. Platba musí být připsána na účet nejpozději do 11.5.2017. Přihlášení přes tento formulář je možné do 10.5.2017, pak již pouze v den startu na místě konání. Registraci najdete na webu UAC u příslušného závodu http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2018/silnice/
Startovní listina
Na základě předběžné registrace do závodu a zároveň platby startovného, které musí být připsáno na účet nejpozději do 11.5.2017 bude z předem přihlášených členů UAC, kteří uhradí startovné do uvedeného data vytvořena startovní listina/startovní rošt. Tuto startovní listinu/startovní rošt najdete na webu UAC. Budete tedy předem vědět, v kolik hodin přesně startujete. Tuto startovní listinu najdete na webu UAC u příslušného závodu, http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2018/silnice/
Organizační informace
Všichni příchozí a členové UAC, kteří se budou do závodu registrovat až v místě a v den konání závodu, budou zařazeni do startovní listiny/startovního roštu až za předem přihlášené členy UAC.
Závod je povolen a uspořádán
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Závodníci budou dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Zároveň nebudou ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Místo vyhlášení výsledků
Bratronice - Restaurace Sokolovna
Čas vyhlášení výsledků
30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení
1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H, UAC a Masters - vítězové jednotlivých kategorií UAC budou vyhlášeni jako mistři UAC v časovce jednotlivců a získají dres určený pro mistra UAC na rok 2018
Vyhlášení příchozích
Ano
Zajištění občerstvení
Bratronice Restaurace Sokolovna a   Restaurace u Saidlů  s možností obědů, klobás, párků, piva, kávy a nealko nápojů
Odkaz na mapu závodu

Odkaz na profil závodu


Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018
-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Technická ustanovení:
Pořadí účastníků na startu se bude řídit podle pořadí při prezentaci (bez rozdílu kategorie). Bude dbáno na to, aby za sebou nestartovali jezdci ze stejného týmu. Závodníci startují v intervalu 1 minuty.
-       jízda „v háku“ je zakázána a trestá se diskvalifikací, předjížděný jezdec je povinen okamžitě po předstižení vytvořit odstup 10 metrů
-       diskvalifikací se rovněž trestá jízda „v háku“ za nesoutěžícím cyklistou nebo dopravním prostředkem, dále i „koučování“ na trati nesoutěžícím cyklistou nebo z doprovodného vozidla
-      popojíždění po trati během závodů se trestá diskvalifikací

Pořadí:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.
Jak postupovat v případě, že zapomenete na závod své startovní číslo (určeno pro členy UACu):
V případě, že zapomenete své startovní číslo UAC přidělené na letošní sezónu doma
tak v rámci prezentace neobdržíte „náhradní číslo“ určené pro příchozí jako tomu bylo doposud, ale bude Vám na místě připravena kopie Vašeho zapomenutého čísla. Její výrobu zajistí pořadatel závodu. Udělá to tak, že z bedny, kterou na svůj závod obdrží, vyndá příslušný kus „prázdného“ startovního čísla (žlutý nebo růžový podklad dle balíku). Na toto prázdné číslo (bude to pouze zádové startovní číslo z kusu látky v příslušné barvě = žlutá/růžová) napíše černým lihovým fixem startovní číslo „zapomětlivého“ člena UACu (číslo najde ve startovní listině). Toto „náhradní“ startovní číslo pak zapomětlivý člen UAC v závodě použije.


Trasa a profil závodu:


Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice