Propozice : Grand Prix Chýně - 28.9.2019

Grand Prix Chýně : Poslední šlápnutí -  16. ročník
Typ závodu
Silniční závod
Pořadatel závodu
Vinohradské šlapky z.s.
Ředitel závodu
Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu
602 481 465
E-mail na ředitele závodu
Termín konání závodu
Sobota 28.9.2019
On-line registrace
Místo prezentace
Chýně - u Plata za přejezdem u žel. stanice Chýně - mapka ZDE - Parkování výhradně na druhé straně přejezdu - mapka ZDE
Čas zahájení prezentace
9:00  hodin  
Čas ukončení prezentace
10:00 3. Balík: Muži nad 60 leti a ženy nad 40 let / 10:40 2.balík  Muži nad 40 let, junioři a ženy  /  12:20 1.balík  Muži do 40 let
Místo startu závodu
U plata za přejezdem u železniční stanice Chýně
Čas startu závodu
Viz rozpis
Místo cíle závodu
U plata Chýně
Trasa závodu
Okruh Chýně – U křížku – 5,5km
Celková délka pro kategorie A+B
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H
Orientační rozpis
10.40-11:25 - UAC a Masters nad 60 let  muži a ženy nad 40let  - 4 kola - 22km
11.30 - 13:00 - 2. balík - Muži nad 40 let a ženy do 40 let  - 8kol - 44km
13:00 - 14:30 1. balík Muži do 40 let - 12 kol - 66km
Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.
Výše startovného pro členy UAC
200,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace
Při registraci a platbě na místě 250,- Kč
Závod je vypsán i pro příchozí
Ano
Výše startovného pro příchozí
220,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace
Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Závod je povolen a uspořádán
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků
Chýně
Čas vyhlášení výsledků
30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení
1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, F, J, Ž, H,
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky závodu
Odkaz na mapu závodu
Odkaz na profil závodu
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2019
 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Výsledky - Král středočeských vrchřů - Hostivice 15.9.2019


Trasa 111km
PoradiJMÉNOČÍSLOČIPkatMASTER1.2.3.4.5.celkem3 useky
1Kotrlík Tomáš1746B3:2614:5911:3315:0811:220:56:280:29:58
2Kubíček Michal20712BA-M353:3015:1311:5915:3611:370:57:550:30:42
3Horváth Miroslav499720C3:3215:2311:4915:4711:360:58:070:30:44
4Černý Jiří19747B3:3715:3212:0215:5811:500:58:590:31:11
5Baier Jiří9727BA-M353:4415:2712:1815:5211:560:59:170:31:29
6Vejvoda Josef317714DC-M553:3615:4811:4416:1112:040:59:230:31:08
7Hraběta Miroslav486723C3:2815:4512:0716:1711:520:59:290:31:20
8Miller Milan4711B3:2815:4312:2816:1111:550:59:450:31:39
9Jan Pícha452.726B-M403:4115:5111:5216:3811:581:00:000:31:24
10Šulc David321743C3:3716:0511:4616:1812:151:00:010:31:28
11Tajtl Tomáš467715CB-M403:4316:0312:0016:2612:211:00:330:31:46
12Goj Radim752P13:3716:2212:2616:2612:361:01:270:32:25
13Šindelár Ladislav303738C3:3716:2912:3616:4212:451:02:090:32:42
14Václav Vodička359.728B-M453:5516:1612:2916:4312:491:02:120:32:40
15Sochna Adam754P13:3916:1912:3416:4512:551:02:120:32:32
16Cupl Tomáš733P13:4916:3712:5217:0312:191:02:400:33:18
17Cafourek Václav320758C3:4616:3712:4717:0913:031:03:220:33:10
18Pacovský Tomáš307709C4:0316:5012:4417:0712:511:03:350:33:37
19Beránek Milan6730B4:0217:0513:1916:4012:311:03:370:34:26
20Rendl Jaroslav306725C6:0316:4212:1816:3312:291:04:050:35:03
21Zákravský Jaroslav751P14:1017:1412:5017:1712:571:04:280:34:14
22Thuma Miroslav5708A3:5517:5112:3117:1313:161:04:460:34:17
23Chmelík Martin744P13:4516:5613:0617:4713:221:04:560:33:47
24Tůma Jiří309729C4:0316:5913:2917:1313:291:05:130:34:31
25Tomáš Vrbka591.713C-M504:0817:0313:1617:2013:311:05:180:34:27
26Tácha Petr311724D4:0717:4013:2017:5013:141:06:110:35:07
27Eger Emil365734CB-M404:0117:1813:1417:5213:541:06:190:34:33
28Slaboch David13750B3:4617:3613:4217:5913:351:06:380:35:04
29Vlk Ladislav336717D4:3417:3713:2718:1813:541:07:500:35:38
30Müller Roman742P14:0616:2813:4119:5614:311:08:420:34:15
31Vlasák Richard334710D4:3218:0714:4518:4014:071:10:110:37:24
32Okruhlica Petr332716D4:3418:3614:0019:0614:041:10:200:37:10
33Čech Antonín405739C4:1718:2314:2119:3714:591:11:370:37:01
34Láža Jan755P14:2619:5714:2019:2814:251:12:360:38:43
35Láža Jakub756P14:3220:0214:5520:5115:341:15:540:39:29
36Válková Kateřina385740Z5:0720:1316:3321:3915:571:19:290:41:53
37Křenek David753P25:2721:1215:5422:2217:061:22:010:42:33
38Jermolajev Igor339735D5:3821:5616:4722:4717:001:24:080:44:21
41Moravec Vladimír722P25:3023:0617:340:000:00DNFDNF
Trasa 77km
PoradiJMÉNOČÍSLOČIPkatMASTER1.2.3.4.5.celkem3 useky
1.Miroslav Tuček759.701D-M654:1017:0612:500:000:000:34:060:34:06
2.Kubín Igor517749ED-M654:0717:0912:590:000:000:34:150:34:15
3.Jiří Kasal842.704E-M704:0617:0713:170:000:000:34:300:34:30
4.Burgr Josef513732ED-M654:1717:3313:070:000:000:34:570:34:57
5.Král Josef597705ED-M654:4618:2714:040:000:000:37:170:37:17
6.Radoslav Krummer758.748D-M605:0318:0914:550:000:000:38:070:38:07
7.Ježek Antonín504707FE-M704:4619:4614:260:000:000:38:580:38:58
8.Chalupecký Jiří525737E4:5819:1514:500:000:000:39:030:39:03
9.Heller Vlastimil505702E5:2120:2215:230:000:000:41:060:41:06
10.Jiří Machulka818.731E-M705:2020:2515:290:000:000:41:140:41:14
11.Václav Zelenka725.703D-M655:0121:0415:460:000:000:41:510:41:51
12.Jirásek Jaroslav509706E5:3521:0116:090:000:000:42:450:42:45
13.Koloc Josef523721FE-M755:4722:1117:320:000:000:45:300:45:30
14.Jan Hájek843.757E-M755:5122:1618:400:000:000:46:470:46:47
15.Bartošová Lenka512745W5:3123:1618:450:000:000:47:320:47:32
16.Vladimír Jelínek721.736D-M606:5523:0218:180:000:000:48:150:48:15
17.Mikšovská Alena520741WE-Ž506:2522:4819:050:000:000:48:180:48:18
18.Václav Bečka850.718E-M704:4820:298:59:590:000:00DNFDNF
19.Milan Mattuš837.719E-M806:2223:498:59:590:000:00DNFDNF