Velká cena Chýně - (Poslední šlápnutí 2017 - POS – 14. ročník)

www.unicodesys.cz/
Typ závodu
Výsledky 

Silniční závod na uzavřeném okruhu 
Pořadatel závodu
ANO,ANO z.s. + Vinohradské šlapky z.s.
Ředitel závodu
Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu
602 481 465
E-mail na ředitele závodu
Termín konání závodu
Neděle 24.9.2017
On-line registrace
Místo prezentace
Chýně
Čas zahájení prezentace
8:30  hodin
Čas ukončení prezentace
09:30 hodin
Místo startu závodu
U křížku – Chýně
Čas startu závodu
10:00 – 13:00 = rozjížďky dle rozpisu
Místo cíle závodu
U křížku – Chýně
Trasa závodu
Okruh = Chýně – U křížku, délka jednoho okruhu je 5,5 kilometru
Rozpis rozjížděk
10.00 - 10.30 - kat. C+D+E+J+Ž+P2 semifinále ”nalosovaná skupina S1” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

10.35 - 11.05 - kat. C+D+E+J+Ž+P2 semifinále ”nalosovaná skupina S2” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

11:10 - 11.35 - kat. A+B+P1 semifinále ”nalosovaná skupina S1” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

11:40 - 12.15 - kat. A+B+P1 semifinále ”nalosovaná skupina S2” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

12.15 - 13.00 – přestávka

13.00 - 13.40 – kategorie C+D+E+J+Ž+P2 finále ”B” - 4 kola (22 km)
13.45 - 14.25 - kategorie C+D+E+J+Ž+P2 finále ”A” - 4 kola (22 km)
14.30 - 15.10 - kategorie A+B+P1 finále ”B” - 4 kola (22 km)
15:15 – 15:55 - kategorie A+B+P1 finále ”A” - 4 kola (22 km)
Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.
Výše startovného pro členy UAC
200,-Kč při platbě předem do 19.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace
Při registraci a platbě na místě 250,- Kč
Závod je vypsán i pro příchozí
Ano
Výše startovného pro příchozí
220,-Kč při platbě předem do 19.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace
Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Závod je povolen a uspořádán
Nebo na uzavřeném okruhu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků
Chýně
Čas vyhlášení výsledků
30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení
1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H,
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky závodu
Odkaz na mapu závodu
Odkaz na profil závodu

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017
-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.


Populární příspěvky z tohoto blogu