Propozice Hostivice - Zdejcina 2018

Cyklistika pro každého - můžete přijet i na pouhý jeden úsek, nebo se prostě svézt s ostaními. 

Akce je součástí ligy Unie amatérských cyklistů  i Cyklo Masters. Je otevřená i pro příchozí a vhodná i pro rekreční či začínající cyklisty. Je možné ji absolvovat i jako rodinnou , či partnerskou jízdu.

Máte-li zájem to zkusit (bez startovného) nebo jenom vědět více, napište nám na registrace@sportpomaha.org.  

O akci
Z Hostivice na ikonickou Zdejcinu! Tentokrát z druhé strany a to hned dvakrát :-) Při sjezdu nepřijdete o  krásné panorama.  Cestou  tam ochutnáte stojku v Podkozí a na závěr Váas čeká poctivá Chýňava z Hýskova. To vše na 60 nebo 70 km podle věku.

Jízda s měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)  -
Benefiční akce Veřejná sbírka - k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano

Pořadatel
Sport pomáhá (ANO, ANO z.s. )

E-mail 
registrace@sportpomaha.org
Termín konání
Neděle 16.9.2018
Místo prezentace
Hostivice Sokolovna - Tyršova ulice
On-line registrace
www.sportpomaha.org/registrace
Čas zahájení prezentace
9:00 hodin
Čas ukončení prezentace
9:45 hodin
Místo zahájení
Hostivice Náměstí
Čas zahájení
10:00 hodin
Trasa jízdy ~ 78,5km (~66km bez úseku v závorce pro Balik 2)
Hostivice -Podkozí (13.5-16.5km RZ) - Hýskov Na Krétě (24,5) - Beroun Talichovo údolí (29,3 - 32,0km RZ Nad Zdejcinou) - Hýskov Na Krétě (36km)  (Balik1 znovu Beroun Talichovo údolí , Nad Zdejcinou, Hýskov - celkem + 11,5 km a jedna RZ ) - Hýskov náměstí (36,7/48,20 - 40,7-52,20 RZ Chýňava) - Hostivice 61km (Balik 1 - 72,5km)    

Celková délka
72,5 km/ 1200m – 4 kontrolní úseky do vrchu
61 km / 1000m – 3 kontrolní úseky do vrchu
Výše příspěvku pro členy UAC
220,-Kč při platbě předem do 9.9. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 300,- Kč
Účastnit se mohou i pro příchozí
Ano
Výše příspěvku pro příchozí
250,-Kč při platbě předem do 9.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 350,- Kč
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození)
Akce je uspořádána
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení
Hostivice Sokolovna
Čas ukončení
30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení
1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H, vítězové jednotlivých kategorií UAC budou vyhlášeni jako mistři UAC v časovce jednotlivců a získají dres určený pro mistra UAC na rok 2017
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky akceOdkaz na mapu a profil akceRádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018
-         V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-         Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-         Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-         Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-         Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-         Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-         Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ
-         V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-         Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
-         Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
-         V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
-         Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.
Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice