PO STOPÁCH PRAŽSKÉHO KRÁLE – 4. ROČNÍK PODZIMNÍHO STŘEDOČESKÉHO VRCHAŘE

Po stopách Pražského Krále – 4. Ročník Podzimního Vrchaře

Typ
Jízda s měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
Pořadatel
ANO,ANO z.s. + BIKEMARAST
Ředitel akce
Pavel Zach
Telefon na ředitele akce
602 481 465
E-mail na ředitele akce
Termín konání
Neděle 10.9.2017
Místo prezentace
Hřebeč
On-line registrace
Čas zahájení prezentace
9:00 hodin
Čas ukončení prezentace
9:45 hodin
Místo zahájení
Hřebeč
Čas zahájení
10:00 hodin
Trasa jízdy 130km:
Hřebeč – Netřeby – Velké Přítočno – Braškov – Kyšice – Amerika – Poteplí – Běleč – Sýkořice – Zbečno – Písky – Křivoklát – Roztoky – Udolí hříchu – Karlova Ves – Nový Jáchymov – Na Čemidlech – Na Drahách – Otročněves – Nižbor – Hýskov – Chýňava – Železná – Malé Přílepy – Chrustenice – Loděnice – Svatý Jan pod Skalou – Hostim – Srbsko – Karlštějn – Hlásná Třebáň – Mořina – Kozolupy – Vysoký Újezd – Mezouň – Nučice – Rudná – Chýně – Jeneč – Pavlov – Hostouň – Hřebeč
Trasa jízdy 82km – Hobby:
Hřebeč – Netřeby – Velké Přítočno – Braškov - Kyšice – Amerika – Poteplí – Chýňava – Železná – Malé Přílepy – Chrustenice – Loděnice – Svatý Jan pod Skalou – Hostim – Srbsko – Karlštějn – Hlásná Třebáň – Mořina – Kozolupy – Vysoký Újezd – Mezouň – Nučice – Rudná – Chýně – Jeneč – Pavlov – Hostouň – Hřebeč
Celková délka
130 km/ 1900m – 4 kontrolní úseky do vrchu
82 km / 1000m – 2 kontrolní úseky do vrchu
Výše příspěvku pro členy UAC
200,-Kč při platbě předem do 30.8. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 300,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Účastnit se mohou i pro příchozí
Ano
Výše příspěvku pro příchozí
220,-Kč při platbě předem do 30.8. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 350,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození)
Akce je uspořádána
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci akce
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení
Hřebeč
Čas ukončení
30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení
1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H – účastníci Hobby jízdy budou v pořadí pro účely UAC za těmi, kdo pojedou dlouhou trasu.
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky akce
http://sportpomaha.org/kalendar-akci
Odkaz na mapu akce
Odkaz na profil akce


Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele vyjížďky uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017
-       V rámci podpisu Startovní listiny se účastník zavazuje, že v průběhu účastník bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Jízdy  se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se vyjížďka  jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníků vzniklé, ani jimi způsobené
-       Akce se koná za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj naměřený výsledek, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo pořadatele. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice